Gefran Ürünleri

ME SIL2 Mercury Filled - Output 4 - 20mA

ME SIL2 Mercury Filled - Output 4 - 20mA

ME SIL2 Cıva Dolgulu - Çıkış 4...20mA - SIL2 Gefran'ın ME serisi,

Yüksek sıcaklık ortamında kullanım için basınç transmiterleridir.

...
M7 SIL2 Mercury Filled - Voltage Output - SIL2

M7 SIL2 Mercury Filled - Voltage Output - SIL2

Gefran'ın M7 serisi,Yüksek sıcaklık ortamında kullanım için basınç transmiterleridir.

...
KE SIL2 NAK Sodium Potassium - Output 4...20mA

KE SIL2 NAK Sodium Potassium - Output 4...20mA

KE SIL2 NAK Sodyum Potasyum - Çıkış 4...20mA - SIL2
 
KE Serisi, yüksek sıcaklıkta tasarlanmış polimerler gibi işlem sıcaklıklarının 538°C'ye (1000°F) ulaşabileceği yüksek sıcaklık uygulamalarında kullanım içindir.
...
K7 SIL2 NAK Sodium Potassium - Voltage Output - SIL2

K7 SIL2 NAK Sodium Potassium - Voltage Output - SIL2

K7 Serisi, yüksek sıcaklıkta tasarlanmış polimerler gibi işlem sıcaklıklarının 538°C'ye (1000°F) ulaşabileceği yüksek sıcaklık uygulamalarında kullanım içindir.

...
W7 SIL2 Diathermic Oil Filled - Tension Output - SIL2

W7 SIL2 Diathermic Oil Filled - Tension Output - SIL2

Gefran'ın W7 serisi, Yüksek sıcaklık ortamında kullanım için basınç transmiterleridir.

...
K3 mV/V çıkışı

K3 mV/V çıkışı

K3 Serisi, yüksek sıcaklıkta tasarımlanmış polimerler gibi, üretim sıcaklıklarının 538°C’ye (1000°F) ulaşabileceği yüksek sıcaklıklı uygulamalarda kullanım için basınç sensörleridir.

...
CMI Güçlendirilmemiş sensörler için CANOpen arayüz modülü

CMI Güçlendirilmemiş sensörler için CANOpen arayüz modülü

Güçlendirilmemiş sensörler için CANopen modülü arayüzü, gerinim ölçer köprülerinden (load cell’ler, basınç sensörleri) düşük seviyeli sinyalleri almak ve söz konusu sinyalleri, standart CAN OPEN DSP 404 uyarınca dijital formata dönüştürmek için geliştirilmiştir.

...
ILI IMPACT Fluid Free - IO-Link digital Output - SIL2 - PLd

ILI IMPACT Fluid Free - IO-Link digital Output - SIL2 - PLd

Gefran'ın “IMPACT” serisi, Yüksek sıcaklık ortamında (350°C) kullanıma yönelik, transmisyon sıvısı içermeyen basınç transmiterleridir.

...
ILK NAK - Sodium Potassium - IO-Link Digital Output - SIL2 - PLd

ILK NAK - Sodium Potassium - IO-Link Digital Output - SIL2 - PLd

Gefran'ın ILK Performans Seviyesi 'd'/SIL2 serisi, dijital IO-Link çıkış arayüzü ile yüksek sıcaklık ortamında kullanım için basınç transmiterleridir

...
ILW Diathermic Oil - IO-Link Digital Output - SIL2 - PLd

ILW Diathermic Oil - IO-Link Digital Output - SIL2 - PLd

Gefran'ın ILW Performans Seviyesi 'd'/SIL2 serisi, dijital IO-Link çıkış arayüzü ile yüksek sıcaklık ortamında kullanım için basınç transmiterleridir.

...
HIX IMPACT fluid free - HART - ATEX - IECEx - EAC - PAC - SIL2 - PLd - KCs - Nepsi Ex - PESO

HIX IMPACT fluid free - HART - ATEX - IECEx - EAC - PAC - SIL2 - PLd - KCs - Nepsi Ex - PESO

"IMPACT" serisi sensörler, yüksek sıcaklıklı ortamlarda (350°C) kullanım için tasarlanmış, transmisyon sıvısı içermeyen basınç vericileridir.

...
HMX Smart HART Atex - Performans Seviyesi PL 'c'

HMX Smart HART Atex - Performans Seviyesi PL 'c'

Gefran tarafından sunulan HMX serisi, Yüksek sıcaklıkta ortamlarda kullanım için basınç transmiterlerinden oluşur; bunlar özel olarak eriyik basıncı ölçümü için tasarlanmıştır ve yalnızca büyük ölçekli sabit kurulumlarda, başta ekstrüderler olmak üzre büyük ölçekli sabit sanayi araçlarında ya da Avrupa Direktifi 2011/65/EU ile uygun şekilde ArGe amaçlı olarak laboratuvar işletmeleri arası ekipmanlar için kullanılmak üzere sunulmaktadır

...
HWX Smart HART Atex - Performans Seviyesi PL 'c'

HWX Smart HART Atex - Performans Seviyesi PL 'c'

Gefran'ın HWX serisi, patlatıcı atmosfer mevcudiyeti ile yüksek sıcaklığın hâkim olduğu ortamlarda kullanılmak için HART haberleşme protokollü basınç sensörlerini kapsar.

...
HWX4 Diathermic OIL FDA flanged - HART - ATEX - SIL2 - PLd

HWX4 Diathermic OIL FDA flanged - HART - ATEX - SIL2 - PLd

Gefran'ın HWX4 serisi, Yüksek sıcaklık ortamında kullanılmak üzere özel olarak eriyik basıncı ölçümü için tasarlanmış ve laboratuvar ekipmanlarından ziyade büyük ölçekli sabit tesislerde veya büyük ölçekli sabit endüstriyel araçlarda kullanılabilen basınç transmiterleridir.

...
HWF Oil Filled - HART – FM

HWF Oil Filled - HART – FM

Gefran'ın HWF serisi, patlayıcı atmosferin bulunduğu yüksek sıcaklıklı ortamlarda kullanım için HART iletişim protokolüne sahip basınç transmiterleridir.

...
HMF Mercury Filled - HART – FM

HMF Mercury Filled - HART – FM

Gefran'ın HMF serisi, patlayıcı atmosferin bulunduğu yüksek sıcaklıktaki ortamlarda kullanım için HART iletişim protokolüne sahip basınç transmiterleridir.

...
HKE Smart HART - Performans Seviyesi PL 'c'

HKE Smart HART - Performans Seviyesi PL 'c'

Gefran'ın HKE serisi, yüksek sıcaklığın hâkim olduğu ortamlarda kullanılmak için HART haberleşme protokollü basınç sensörlerini kapsar.

...
ME 4...20mA'lik çıkış

ME 4...20mA'lik çıkış

Gefran tarafından sunulan ME serisi, Yüksek sıcaklıkta ortamlarda kullanım için basınç transmiterlerinden oluşur; bunlar özel olarak eriyik basıncı ölçümü için tasarlanmıştır ve yalnızca büyük ölçekli sabit kurulumlarda, başta ekstrüderler olmak üzre büyük ölçekli sabit sanayi araçlarında ya da Avrupa Direktifi 2011/65/EU ile uygun şekilde ArGe amaçlı olarak laboratuvar işletmeleri arası ekipmanlar için kullanılmak üzere sunulmaktadır (RoHS II ile ilgili bilgi notuna bakın).

...
KE 4...20mA'lik çıkış

KE 4...20mA'lik çıkış

KE Serisi, yüksek sıcaklıkta tasarımlanmış polimerler gibi, üretim sıcaklıklarının 538°C’ye (1000°F) ulaşabileceği yüksek sıcaklıklı uygulamalarda kullanım için basınç sensörleridir.

...
IE Performans Seviyesi PL 'c' - 4...20mA'lik çıkış

IE Performans Seviyesi PL 'c' - 4...20mA'lik çıkış

Gefran "IMPACT" serisi, yüksek sıcaklıklı ortamlarda (350°C) kullanım için, akışkan transmisyonsuz basınç sensörleridir.

...
KE PLc Performans Seviyesi PL 'c'- 4...20mA'lik çıkış

KE PLc Performans Seviyesi PL 'c'- 4...20mA'lik çıkış

KE Performance Level 'c' Serisi, yüksek sıcaklıkta tasarımlanmış polimerler gibi, üretim sıcaklıklarının 538°C’ye (1000°F) ulaşabileceği yüksek sıcaklıklı uygulamalarda kullanım için basınç sensörleridir.

...
WE PLc Performans Seviyesi PL 'c'- 4...20mA'lik çıkış

WE PLc Performans Seviyesi PL 'c'- 4...20mA'lik çıkış

WE 'c' Performans Seviyesi Serisi, yüksek sıcaklıkta tasarımlanmış polimerler gibi, üretim sıcaklıklarının 315°C’ye (600°F) ulaşabileceği yüksek sıcaklıklı uygulamalarda kullanım için basınç sensörleridir

...
IX Atex - 4...20mA'lik çıkış

IX Atex - 4...20mA'lik çıkış

Gefran “IMPACT” serisi, Yüksek sıcaklıklı ortamlarda (350°C) kullanım için, akışkan transmisyonsuz basınç sensörleridir.

...
ME PLc Performans Seviyesi 'c' - 4...20mA'lik çıkış

ME PLc Performans Seviyesi 'c' - 4...20mA'lik çıkış

Gefran tarafından sunulan ME PL'c' serisi, Yüksek sıcaklıkta ortamlarda kullanım için basınç transmiterlerinden oluşur; bunlar özel olarak eriyik basıncı ölçümü için tasarlanmıştır ve yalnızca büyük ölçekli sabit kurulumlarda, başta ekstrüderler olmak üzre büyük ölçekli sabit sanayi araçlarında ya da Avrupa Direktifi 2011/65/EU ile uygun şekilde ArGe amaçlı olarak laboratuvar işletmeleri arası ekipmanlar için kullanılmak üzere sunulmaktadır (RoHS II ile ilgili bilgi notuna bakın).

...
KF Montaj deliği delme kiti

KF Montaj deliği delme kiti

Düzgün işlenmiş bir montaj deliği, bir eriyik basınç dönüştürücü veya vericisinin optimum çalışması için hayati önem taşır.

...
MX Atex - 4...20mA'lik çıkış

MX Atex - 4...20mA'lik çıkış

Gefran'ın MX serisi, Yüksek sıcaklık ortamında kullanım için basınç transmiterleridir ve özellikle eriyik basıncı ölçümü için tasarlanmıştır ve yalnızca büyük ölçekli sabit kurulumlarda veya büyük ölçekli sabit endüstriyel araçlarda, tipik olarak ekstrüderlerde veya laboratuvar B2B'sinde kullanılabilir Avrupa Direktifi 2011/65/EU'ya göre Ar-Ge amaçlı ekipmanlar (bkz. bilgi notu RoHS II).

...
IN Voltaj çıkışı

IN Voltaj çıkışı

Gefran "IMPACT" serisi, yüksek sıcaklıklı ortamlarda (350°C) kullanım için, akışkan transmisyonsuz basınç sensörleridir.

...
KN Voltaj çıkışı

KN Voltaj çıkışı

KN Serisi, yüksek sıcaklıkta tasarımlanmış polimerler gibi, üretim sıcaklıklarının 538°C’ye (1000°F) ulaşabileceği yüksek sıcaklıklı uygulamalarda kullanım içindir.

...
 1 2 
57 tane üründen 1 - 30 arası gösteriliyor
WhatsApp chat WhatsApp Danışma Hattı